Közösség

Osztályszövetség

BelépésFotó galéria

Hírdetések 

Sudár Regatta Facebook

Januári osztálygyűlés jegyzőkönyv PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Geröly Tamás   
2015. augusztus 24. hétfő, 09:33

Sajnos a januári jegyzőkönyvet technikai okok miatt csak ide tudom feltenni:

 

Jegyzőkönyv

Felvéve: Sudár Regatta Osztályszövetség gyűlésén

Időpont: 2015.1.21.18 óra

Helyszín: Budapest Márványmenyasszony étterem

1012. Budapest Márvány utca 6.

Jelenlévők : a csatolt jelenléti ív szerint (20 hajó képviselői)

Pál Gaszton a Sudár Regatta Osztályszövetség elnökségének tagja üdvözölte a megjelenteket, megköszönte a megjelenést és bejelente, hogy a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a gyűlés első felében a meghívóban szereplő napirendi pontok megbeszélésére kerül sor, míg a gyűlés második részében Bagyó Sándor tart előadást hívatásáról és praxisában előforduló tanulságos esetekről.

Pál Gaszton körbeadta aláírásra a jelenléti ívet. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Pál Gaszton bejelentette, hogy a gyűlésnek levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és 2 jegyzőkönyv hitelesítőt kell választania. Levezető elnöknek Toronyi Bencét ajánlotta.

Toronyi Bence a felkérést elfogadta. Felhívta a gyűlés figyelmét, hogy hajó egységenként egy képviselő szavazhat.

A jelenlévők közül a szavazásra jogosultak 19 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül levezető elnöknek Toronyi Bencét megválasztották.

1/2015 sz. határozat

A jelenlévők közül a szavazásra jogosultak levezető elnöknek Toronyi Bencét megválasztották.

Toronyi Bence is üdvözölte a megjelenteket.

Toronyi Bence jegyzőkönyvvezetőnek Pál Gasztont javasolta. Felkérést Pál Gaszton elfogadta.

A jelenlévők közül a szavazásra jogosultak jegyzőkönyvvezetőnek Pál Gaszton egyhangúlag megválasztották.

2/2015 sz. határozat

A jelenlévők közül a szavazásra jogosultak jegyzőkönyvvezetőnek Pál Gaszton egyhangúlag megválasztották.

Toronyi Bence felkérésére Gömbös Lóránd és Gerőly Tamás hajótulajdonosok vállalták a jegyzőkönyv hitelesítését.

A jelenlévők közül a szavazásra jogosultak jegyzőkönyv hitelesítőnek Gömbös Lórándot és Gerőly Tamást egyhangúlag megválasztották.

3/2015 sz határozat

A jelenlévők közül a szavazásra jogosultak jegyzőkönyv hitelesítőnek Gömbös Lórándot és Gerőly Tamást megválasztották.

A levezető elnök ezután a napirendi pontokat ismertette, majd feltette a kérdést, hogy a napirendi pontokkal a gyűlés egyet ért-e.

A jelenlévők közül a szavazásra jogosultak a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.

4/2015 sz. határozat

A jelenlévők közül a szavazásra jogosultak a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.

1. napirendi pont : Tisztújítás

Gömbös Lóránd kért szót és bejelentette, hogy Sudár Regatta Osztályszövetségben betöltött elnöki posztjáról  és az ezzel járó elnökségi tagságáról lemond és  röviden indokolta elhatározását.

Toronyi Bence méltatta Gömbös Lóránd több mint egy évtizedes tevékenységét  az osztályszövetség élén és reményét fejezte ki, hogy Gömbit még sokszor üdvözölhetjük versenyeinken hajójában, a Josephine kormányánál.

A levezető elnök szavazásra tette fel a kérdést: elfogadja-e a gyűlés Gömbös Lóránd lemondását  a Sudár Regatta Osztályszövetség elnöki posztjáról és az ezzel járó elnökségi tagságáról.

A jelenlévők közül a szavazásra jogosultak 19 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül elfogadták Gömbös Lóránd lemondását.

5/2015 sz. határozat

A jelenlévők közül a szavazásra jogosultak Gömbös Lóránd lemondását  a Sudár Regatta Osztályszövetség elnöki posztjáról és elnökségi tagságáról elfogadták.

A levezető elnök javasolta, hogy Gömbös Lóránd önzetlen sok éves munkáját határozatban köszönje meg az Osztályszövetség.

A jelenlévők közül a szavazásra jogosultak 19 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadták.

6/2015 sz. határozat

A Sudár Regatta Osztályszövetség ünnepélyesen megköszöni Gömbös Lórándnak a flotta élén, a flotta érdekében végzett sok éves tevékenységét.

Gömbi megköszönte az elismerést és jelezte, reméli ez évben indul a Sudár Bajnokságon és részt tud venni a szokásos Sudár vacsorán, ahol saját borával fogja emelni az est fényét.

A levezető elnök a Sudár Regatta Osztályszövetség elnöki posztjára Pál Gasztont javasolta. Felhívta a figyelmet, hogy csak  2/3-os többséggel lehet a személyi kérdésekben

dönteni. A levezető elnök érdeklődött, hogy van-e valakinek az elnöki posztra más javaslata. Majd megállapította, hogy újabb javaslat nem érkezett.

Ezután javaslatát szavazásra tette fel.

A jelenlévők közül a szavazásra jogosultak 19 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül Pál Gasztont a Sudár Regatta Osztályszövetség elnökének megválasztották.

7/2015 sz. határozat

A jelenlévők közül a szavazásra jogosultak 19 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül Pál Gasztont a Sudár Regatta Osztályszövetség elnökének megválasztották.

A megválasztott Elnök kért szót, megköszönte a bizalmat, kérte, hogy a jövőben a tagság  segítse munkáját. Kérte a tagokat, hogy az észrevételeikkel ill. esetleges kritikájukkal akár a honlapon akár a közvetlen  elérhetőségein  keressék meg.

Pál Gaszton bejelentette, hogy elnökké választásával az elnökség 2 tagúvá szűkült és ezért a gyűlésnek még egy Sudár tulajdonost kell az elnökségbe delegálnia.

A levezető elnök javasolta, hogy a gyűlés dr Szörényi Gábort válassza meg az elnökség harmadik tagjának. dr Szörényi Gábor a jelölést elfogadta. Tekintettel arra, hogy további személyi javaslat nem érkezett a levezető elnök szavazást indítványozott.

A jelenlévők közül a szavazásra jogosultak 19 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül dr Szörényi Gábort a Sudár Regatta Osztályszövetség elnökségébe beválasztották.

8/2015 sz. határozat

A jelenlévők közül a szavazásra jogosultak dr Szörényi Gábort a Sudár Regatta Osztályszövetség elnökségébe beválasztották.

dr Szörényi Gábor a bizalmat megköszönte.

2. napirendi pont: Regisztrációs díj

Tekintettel arra, hogy az Osztályszövetség kiadásai 2015.-ben sem csökkennek és előre nem látható költségekkel is számolnunk kell, a levezető elnök javasolta a regisztrációs díj 5.000,- Ft/hajó/év összegre való felemelését. A levezető elnök figyelmeztette a tagságot, hogy a regisztrációs díj befizetése a Bajnokságon az indulás feltétele.

A jelenlévők közül a szavazásra jogosultak a javaslatot egyhangúlag elfogadták.

9/2015 sz. határozat

A jelenlévők közül a szavazásra jogosultak a Sudár Regatta Osztályszövetség 2015. évi regisztrációs díját 5.000,- Ft/hajó határozták meg.

3. napirendi pont: Visszatekintés 2014. évre, eredményeink

Pál Gaszton tartott beszámolót 2014. év történéseiről.

A Sudár Regattások jó évet zártak, továbbra is megtartották versenyeken tanúsított aktivitásukat, fenntartva helyüket a Nagyhajós osztályok élbolyában.

A múlt évi  időjárás nem mindig volt kegyes, voltak nagy szélcsendek és időnként túlerős szelek is. (pl. Kékszalag befutójában). Nagy szélcsend volt a Fehér Szalagon, a mezőny nagyobbik része nem is tudott érvényesen befutni, így a Sudár Regatták sem. Érthetetlen, hogy ha eleve gyenge szelet jósoltak és már Kenesén látszott, hogy az osztályok nem tudnak limitidőn belül célba érni, miért nem élt a rendezőség az egyes osztályok esetében a pálya rövidítés lehetőségével. Jóllehet erre már néhány éve éppen a Fehér Szalagon (Siófoknál) volt precedens.

Jó hangulatú „Bajnokság” volt Csopakon 16 indulóval, de sajnos az első nagyszeles futam lefújása és a későbbi széltelenség miatt nem lehetett  elegendő futamot rendezni. Bár Holczhauser András, mint versenyvezető mindent megtett, az utolsó hiányzó futam megrendezése érdekében.

Így „Bajnokság” helyett csak a versenysorozatot lehetett értékelni. A versenysorozatot a legjobbak közül is kiemelkedő Pontilla nyerte Kovács Márton kormányzásával. A Pontillát a Sudarasok a hiányzó 1 futam ellenére Magyar Bajnoknak tekintik. Egyenletesen az élbolyban vitorlázott a Kiskovács és a Cunclimókus, megérdemelten lettek ők az érmesek. A Bajnokságon minden nevezett hajó Both Gábor jóvoltából 1 palack minőségi bort kapott. Köszönet érte. A hagyományos Sudár vacsorára Csopak legszebb helyén a Code Zero-ban került sor. Köszönet Siminek (Főszél) a vendéglátásért.

A tavaly összegyűjtött regisztrációs díjat az osztály elsősorban a Bajnokság rendezésével kapcsolatos kiadásokra fordította ill. a maradék a Sudár vacsorán került felhasználásra.

Kék Szalag

21  Sudár indult a Kék Szalagon és 17 fejezte be érvényesen a versenyt.   Nagyon izgalmas verseny volt, jó időnként viharos széllel. Sudárral ilyen gyorsan ritkán lehet megkerülni a tavat. Az Öreg (HUN 156) rajt-cél győzelmet aratott.

Honlapunkon Natta Anti (Sentosa) jóvoltából a bója sorrendek (abszolút és osztály) illetve a bója idők megtekinthetők. Nagyon tanulságos volt. A táblázat kiválóan megmutatta, hoy ezek a hajók ilyen hosszú távon is mennyire együtt tudnak menni, ezzel is szemléltetve a One Design jelleget és a kiegyenlített mezőnyt.  Köszönet az összeállításért Antinak.

OD versenyek

Tavaly minden rendben volt a Sudár Regatták aktivitásával ezen a versenysorozaton. 3 versenyt vállalt az osztály: Kenesén eggyel kevesebben voltunk az elvártnál, de Csopakon és Földváron is túlteljesítettük 10-10 indulóval a „kötelezőt”. Az OD verseny összetett eredményének kihirdetése 2015.4.25.-én lesz Kenesén. A díjazottakat elvárják.

Sudár Ranglista

31 legalább egy versenyen indult hajó szerepel a 2014. évi ranglistánkon.

A ranglistát az a hajó nyerte, mely a Bajnokságot leszámítva tavaly a legjobb volt.

A 2014. évi Sudár Regatta ranglistát az Öreg nyerte. A ranglista honlapunkon  megtalálható.

A ranglista számítást tavaly is Szörényi Gábor (Száz * Szép) végezte. Köszönet érte.

A ranglista versenyeken az alábbi részvétel volt:

Kenese OD           7

Évadnyitó              5

Mihalkovics Kupa  5

Pünkösdi Regatta 8

Kereked OD         10

EGIS Kupa            1 (nem értékelhető)

Raiffeisen OD       10

Fehér Szalag          5  (nem volt befutó)

Horváth Boldizsár 1 (nem értékelhető)

Kékszalag             21

Bajnokság             16

Beszédes                 4

Félszigetkerülő       8

Szüreti Regatta      8

Unitef Kupa            0

Tavaly előtt alakult meg az MVSZ felkérésére Soponyai Géza vezetésével a Nagyhajós Bizottság. A Nagyhajós Bizottságban az OD osztályokat Hercsel Erik képviseli.

A Nagyhajós Bizottság a Kékszalagig nagy elánnal dolgozott, több megbeszélést is tartottak elsősorban a Kékszalaggal kapcsolatos témákban. A Kékszalag után a Nagyhajós Bizottság lendülete megtört. Öszel az MVSZ hívta meg többször a Nagyhajós osztályok kapitányait konzultációra. A konzultációk fő témája az volt, miként lehetne a központi Bajnokságok intézményi rendszerét és az MVSZ Bajnokságok renoméját visszaállítani. A konzultációk eleinte inkább kötetlen megbeszélések voltak, gyakran parttalan vitákkal. Előfordult, hogy később a megfogalmazott gondolatokkal teljesen ellentétes MVSZ Elnökségi határozat született. Pl. 300.000,- Ft licencdíj, amellyel a kikért Bajnokságokat rendező osztályokat „sújtották” volna, azokat akik nem tartatnak MVSZ rendezésében a Bajnokság idején Flotta Bajnokságot. (Később ezt a határozatot visszavonták.)

Az utóbbi időben a konzultációk komolyabbra fordultak, jegyzőkönyvvezetéssel. Ajánlások születtek többségi támogatással. Most úgy tűnik, hogy az MVSZ ezeket az ajánlásokat többnyire elfogadja.

A konzultációkon emlékeztettük az MVSZ-t, hogy a kikért Bajnokságok rendszere az ő hibájából alakult ki. Az osztályok megunták, hogy az MVSZ rossz Bajnokságokat rendez és inkább jelentős többlet munkát sőt kiadást is felvállaltak a jobb Bajnokságok érdekében. A Sudarak nevében megfogalmazásra kerültek azok a legfontosabb alapfeltételek, melyek teljesülése esetén támogatni tudjuk a közös Bajnokság gondolatát.

Ezek a feltételek:

- nem magasabb nevezési díj mint 2014.-ben

- minden hajónak ingyenes kikötőhely

- hajónként 1 gépkocsinak ingyenes parkolási lehetőség

- a kiírásban az osztály előirások figyelembe vétele

- időpont: nem az általában széltelen és forró augusztus eleje

- up-down pálya, pályánként max. 3 összeillő hajóosztállyal

- elegendő motoros a mentéshez, a rendezéshez beleértve a szükséges pálya módosításokat (alul és felül egyaránt)

- vonta lehetőség a pályára és vissza

- elegendő szociális létesítmény

- 10 futamra kiirt Bajnokság

Az MVSZ szóban megígérte, hogy valamennyi feltételünket teljesíti.

Ezek után a többi hajóosztályhoz hasonlóan a Sudár Osztály is megadta az MVSZ-nek az ígéretet, hogy kikért Bajnokság helyett 2015.-ben visszatér az MVSZ által rendezett Bajnokságra.

Ugyan a Nagyhajós Bizottság Temesfői Zéno kiválásával tovább gyengült, az OD osztályok most januárban mégis úgy döntöttek, hogy Hercsel Erik mandátumát megerősítik, mert az immáron 9 OD osztály (11m-es One design került még be) úgy ítélte meg, hogy az egyes osztályok érdekérvényesítésén túl a 9 osztály együttes fellépése fontos.

Erik már több kérést is benyújtott az MVSZ-hez a Bajnokság rendezésével kapcsolatban, ezeket az MVSZ kivétel nélkül elfogadta.

Az MVSZ tavaly ősszel kötelező pályázatot irt elő a Nagyhajós Osztályok részére. A szigorú határidővel kiirt pályázaton azok az osztályok pályázhattak sikerrel, akik megfelelő verseny-aktivitást igazoltak 2014.-re és 2015. évi terveik is megfelelőek, valamint rendelkeznek osztály-előirással, SZMSZ-szel, tisztségviselőkkel, honlappal, felmérővel és évente legalább egy jegyzőkönyvezett gyűlést tartanak. Azok az osztályok melyek nem pályáztak vagy nem sikeresen tették ezt, azok a következő évben csak YS-ban versenyezhetnek és nem rendezhetnek Bajnokságot.

A Sudár Regatta Osztályszövetség a pályázatot időben beadta és azt az MVSZ elfogadta. Így 2015.-ben is önálló osztály a Sudár Regatta.

Van olyan osztály, mely nem is pályázott pl. Sudár Sport és voltak sikertelen pályázatok is. Pl.  2 nagy múltú tradicionális osztály esetében (40-es és 22-es cirkáló).

4. napirendi pont: Vándordíjak átadása

Ranglista

A Sudár Regatta Osztály 2015.évi ranglistáját az Öreg (HUN 156) nyerte, kormányánál Toronyi Bencével.

A feliratozott vándorkupát Pál Gaszton adta át a győztesnek.

Különdíj

A Toronyi Bence által alapított igényes vándordíjat, melyet az adott évben a legdinamikusabb egység érdemel ki, 2014.-ben a Chi (HUN 71) nyerte, fedélzetén a Both családdal.

A díjat átadta az alapító.

5. napirendi pont: 2015. előzetes tájékoztató

Pál Gaszton tartott tájékoztatót a 2015.-ben várható változásokról.

Az MVSZ  jelezte, hogy bevezetésre kerül 2015.februárjában egy, az összes fontos információt hordozó plasztik kártya, mely rögzíti többek között az MVSZ tagságot, a befizetéseket, sportorvosit stb. Mostanság kevesebbet lehet hallani róla, elképzelhető, hogy csúszásban van a projekt, de távlatokban számítani kell rá.

A Kékszalag ismét kiemelt eseménye lesz a vitorlás társadalomnak.

Időpontja 2015.7.2-4. A rajt ismét csütörtökön lesz. Tavalyi gyűlésünkön abban maradtunk, hogy rajt időpontként a pénteki napot favorizáljuk. Ez ügyben nem voltunk többségben, így maradt a csütörtöki rajt. A rajt a szokásosnál 1 órával később 10 órakor lesz.

6. napirendi pont: 2015. évi Bajnokság

A Sudár Regatták a Nagyhajós osztályok döntő többségéhez hasonlóan 2015.-ben az MVSZ központi Bajnokságán vesznek részt.

Mindössze néhány kivétel van: Összevont cirkáló, J 24,Melges 24 és Nautic. Ezek közül  a J 24 és a Melges ranglista versenyt tart a Bajnokság helyszínén a Bajnokság időpontjában.

Két Központi Bajnokság lesz 2015.8.27-30. ill. 9.4-7. időpontokkal.

Mindkét Bajnokság Füreden lesz, helyszín a  Hajógyári kikötő.

Az OD osztályok kérésére az OD osztályok 8.27-30. (csütörtök-vasárnap) versenyeznek. Az OD osztályoknak a szokásos up-down pálya lesz. Pályánként 3 hajóosztállyal. A Sudár Regatták az S 22-esekkel lesznek együtt csütörtök-pénteken. Várhatólag S 22-eseket 10 egység képviseli. Szombat-vasárnap csatlakoznak a két osztályhoz még a J 24-esek. Ők várhatólag több mint 20-an lesznek. Rajtsorrend csütörtökön és pénteken S 22 után SR. Szombat-vasárnap J 24, S 22 és végül SR.

A Bajnokságon megint tervezünk Sudár vacsorát, illetve szombat este egy rövid eszmecserét szeretnénk tartani, ahol minden Sudarasnak a véleményét várjuk a Bajnokság rendezéséről.

A Bajnokság kiírásába az MVSZ az érintett osztályokat is bevonja, így biztosak lehetünk abban, hogy az osztályelőírásunknak és a hagyományainknak megfelelő kiírás születik. Minden Sudarasnak várjuk a Bajnokság rendezésével kapcsolatban ötleteit, hogy azokat, amennyiben reálisak továbbíthassuk a Rendező felé.

7. napirendi pont: 2015. OD versenyek

4 OD verseny lesz idén immáron 9 OD osztállyal.  Nincs kihagyható verseny valamennyin képviselni kell magunkat, a könnyítés:8 hajó helyett 6 hajó az elvárt létszám.

A versenyek 2015.4.25-26. Kenese, 6.6-7. Csopak, 6.27-28 . Földvár és 8.1-2. Füred.

A füredi versenyt kérésünkre szeptember elejéről a Bajnokságok tér és időbeli közelsége miatt a BYC előrehozta augusztus elejére. Az OD flotta szeretné visszaállítani a régi rendezési elveket. Egyforma kiírás, azonos pályák és feltételek minden helyszínen.  Dávid Juli elkészíti a kiírást és Hercsel Erik megkísérli ezt az összes rendezővel elfogadtatni. 50 hajó felett ragaszkodunk a 2 pályához. Ha 2 pálya lesz mi a B pályán leszünk Elliot 770, J 24 és S 22-esek társaságában. Kenesén még velünk lesznek a Nauticok. Utolsóként fogunk rajtolni. Kevés induló esetén rajtösszevonások lesznek.

Kenesén a tavalyi összetett verseny érmeseinek részvétele szigorúan ajánlott. (Száz x Szép, Nagyon Sudár és Gé.)

Az OD versenyekre a gyűlés alatt a  következő jelentkezések történtek:

Kenese: Főszél, Száz x Szép, Gé., Joystick, Nagyon Sudár és Kiskovács (kérdőjellel)

Csopak: Főszél, Száz x Szép, Gé., Joystick, Nagyon Sudár, Kiskovács, Öreg, Rotary és Pontilla (kérdőjellel)

Földvár:  Száz x Szép, Gé., Nagyon Sudár, Öreg, Rotary Köszönjük Emese és Pontilla

Füred: Száz x Szép, Gé., Nagyon Sudár, Öreg, Kiskovács, Főszél, Joystick és Pontilla

A jelentkezőkre számít az OD Flotta és a mindenkori Rendező!!!

8. napirendi pont: 2015. ranglista

MVSZ 2015.-től ismét ranglistát számít, de nem hajókra, hanem sportolókra. Az eredmények - az MVSZ ígérete szerint - az MVSZ honlapján nyomon követhetők lesznek. Az MVSZ a ranglistából számolja a minősítéseket is. Az MVSZ-nek 2.28.- ig kell a Bajnokságon kívül 4-6, az osztály által kiválasztott ranglista versenyt megadni.

A levezető elnök ranglista versenynek a Bajnokságon kívül a Kékszalagot, az Évadnyitót, a Félszigetkerülőt és a Pünkösdi Regattát javasolta. Többen kérték, hogy legyenek OD versenyek is a ranglista versenyek között mégpedig a csopaki és a földvári.

A jelenlévők közül a szavazásra jogosultak végül is 19 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül úgy döntöttek, hogy az MVSZ az általa számolt és nyilvántartott ranglistában 2015. évben a következő versenyeket vegye figyelembe: Bajnokság, Kékszalag, Évadnyitó, Félszigetkerülő, Pünkösdi Regatta, OD II. forduló Csopak és OD III. forduló Földvár.

10/2015 sz. határozat

A jelenlévők úgy döntöttek, hogy az MVSZ az általa számolt és nyilvántartott ranglistában 2015. évben a következő versenyeket vegye figyelembe: Bajnokság, Kékszalag, Évadnyitó, Félszigetkerülő, Pünkösdi Regatta, OD II. forduló Csopak és OD III. forduló Földvár.

Pál Gaszton javasolta, hogy az MVSZ által számolt, de nem díjazott ranglistája mellett az osztály továbbra is számolja és az osztály által alapított vándorkupával díjazza a Sudár Regatta osztály hagyományos ranglistáját, mely az eredményeket  hajókra számolja.

A jelenlévők közül a szavazásra jogosultak a javaslatot egyhangúlag támogatták.

11/2015 sz. határozat

A jelenlévők közül a szavazásra jogosultak egyhangúlag úgy döntöttek, hogy a Sudár Regatta osztály hagyományos, hajókra számolt ranglistáját továbbra is fenntartja és díjazza.

A levezető elnök javasolta, hogy a hagyományos ranglistában a versenyek a következők legyenek: Tavaszi Regatta OD I., Évadnyitó, Pünkösdi Regatta, Kereked OD II., EGIS Kupa, Raiffeisen OD III., Kékszalag, Füred Kupa OD IV., Beszédes Emlékverseny, Bajnokság, Félszigetkerülő, Szüreti Regatta és Unitef Kupa ezekhez jön még hozzá az OD versenyek végeredménye.

A jelenlévők közül a szavazásra jogosultak a javaslatot egyhangúlag elfogadták.

12/2015 sz. határozat

A jelenlévők közül a szavazásra jogosultak úgy határoztak, hogy a hagyományos, a hajókra számolt Sudár ranglistában 2015. évben a következő versenyeket tekintik ranglista versenyeknek:

Tavaszi Regatta OD I., Évadnyitó, Pünkösdi Regatta, Kereked OD II., EGIS Kupa, Raiffeisen OD III., Kékszalag, Füred Kupa OD IV., Beszédes Emlékverseny, Bajnokság, Félszigetkerülő, Szüreti Regatta és Unitef Kupa. A fentiekhez számítják még hozzá az OD versenyek összetett eredményét.

A ranglista számítás feltételei nem változtak.

7 legjobb eredmény,

szorzók: Bajnokság 1,4,

a négy OD verseny 1,3

a többi verseny beleértve az OD összetettet is 1,0

9. napirendi pont: sudarregatta.hu honlap

Gerőly Tomi a honlap üzemeltetője beszélt nehézségeiről, de úgy tűnik, hogy ezekre megoldást talált. Forum újra működik. A regisztrációs eljárást röviden vázolta.

Az Osztályszövetség a honlapot nagyon fontosnak tartja, így kész a beszedett regisztrációs díj egy részét a honlap üzemeltetésére és fejlesztésére fordítani.

A Sudarasok megköszönték Gerőly Tamás munkáját.

10. napirendi pont: Egyebek

A levezető elnök ismertette, hogy ebben a napirendi pontban egy téma szerepel: a Blue Bánat nevű Sudár Sport csatlakozni kíván bizonyos versenyeken, elsősorban a Bajnokságon hozzánk.

A levezető elnök emlékeztetett 9/2013 számú határozatunkra, mely szerint Sudár Sportok csak a Sudár Regatták osztályelőírásának maradéktalan betartása mellett csatlakozhatnak a Sudár Regattákhoz.

Ezt a Sudár Sportok teljesíteni jelenleg nem tudják.

Gömbös Lóránd javasolta, hogy a létszám növelés nekünk is előnyös és az osztályelőírás rugalmas kezelésével esetleg meg lehet találni a csatlakozás módját.

A levezető elnök szavazásra tette fel a kérdést: Változtassunk-e a 9/2013 számú határozatunkon.

A jelenlévők közül a szavazásra jogosultak 17 igen szavazattal, 3 tartózkodással és ellenszavazat nélkül úgy döntöttek, hogy a 9/2013 számú határozat változatlan tartalommal maradjon érvényben.

13/2015 sz. határozat

A jelenlévők 17 igen és 3 tartózkodás mellett úgy döntöttek, hogy a 9/2013 sz. határozat változatlan tartalommal maradjon érvényben.

Ez azt jelenti, hogy Sudár Sport Sudár Regatta versenyen csak a Sudár Regatta osztály osztályelőírásának maradéktalan betartása mellett és ezen tény dokumentálásával, tehát felmérve vehet részt.

A hivatalos gyűlés jegyzőkönyve lezárva 2015.1.21. 19 óra 30 perckor

A gyűlés után Bagyó Sándor tartott rendkívül érdekes és tanulságos előadást.

Köszönjük Neki ezt az érdekes órát és a sok jó tanácsot.

………………………………                                              ……………………………

Levezető elnök                                                                 jegyzőkönyvezető

……………………………….                                               ……………………………

 

jegyzőkönyv hitelesítő                                                           jegyzőkönyv hitelesítő

 

Sudárregatta.hu 2011