Sudár Regatta Osztálygyűlés jegyzőkönyv Nyomtatás
Írta: Geröly Tamás   
2016. január 27. szerda, 16:15

 

Jegyzőkönyv

Felvéve: Sudár Regatta Osztályszövetség gyűlésén

Időpont: 2016.1.13-án 18,00 – 19,30 óra között

Helyszín: Budapest Code Zero étterem

1053. Budapest Papnövelde utca 10.

Jelenlévők: a csatolt jelenléti ív szerint

Pál Gaszton a Sudár Regatta Osztályszövetség elnöke üdvözölte a megjelenteket, megköszönte a megjelenést és bejelentette, hogy a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a gyűlés első felében a meghívóban szereplő napirendi pontok megbeszélésére kerül sor, míg a gyűlés második részében Fluck Bence az MVSZ Versenyrendező Bizottságának elnöke tart előadást „A versenyrendezés titkai’” címmel.

 

Pál Gaszton körbeadta aláírásra a jelenléti ívet. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

Pál Gaszton bejelentette, hogy a gyűlésnek levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és 2 jegyzőkönyv hitelesítőt kell választania. Levezető elnöknek Toronyi Bencét ajánlotta.

Toronyi Bence a felkérést elfogadta. Felhívta a gyűlés figyelmét, hogy hajó egységenként egy képviselő szavazhat.

 

A jelenlévők közül a szavazásra jogosultak levezető elnöknek Toronyi Bencét egyhangúan megválasztották.

1/2016 sz. határozat

A jelenlévők közül a szavazásra jogosultak levezető elnöknek Toronyi Bencét egyhangúan megválasztották.

Toronyi Bence is üdvözölte a megjelenteket.

Toronyi Bence jegyzőkönyvvezetőnek Pál Gasztont javasolta. Felkérést Pál Gaszton elfogadta.

 

A jelenlévők közül a szavazásra jogosultak jegyzőkönyvvezetőnek Pál Gasztont egyhangúan megválasztották.

2/2016 sz. határozat

A jelenlévők közül a szavazásra jogosultak jegyzőkönyvvezetőnek Pál Gasztont egyhangúan megválasztották.

Toronyi Bence felkérésére Szörényi Gábor és Simon Gergő hajótulajdonosok vállalták a jegyzőkönyv hitelesítését.

A jelenlévők közül a szavazásra jogosultak jegyzőkönyv hitelesítőnek Szörényi Gábort és Simon Gergőt egyhangúan megválasztották.

3/2016 sz. határozat

A jelenlévők közül a szavazásra jogosultak jegyzőkönyv hitelesítőnek Szörényi Gábort és Simon Gergőt egyhangúan megválasztották.

A levezető elnök ezután a napirendi pontokat ismertette, majd feltette a kérdést, hogy a napirendi pontokkal a gyűlés egyet ért-e.

 

A jelenlévők közül a szavazásra jogosultak a napirendi pontokat egyhangúan elfogadták.

4/2016 sz. határozat

A jelenlévők közül a szavazásra jogosultak a napirendi pontokat egyhangúan elfogadták.

1. napirendi pont: Regisztrációs díj

Az Osztályszövetség elnöke tekintettel arra, hogy az Osztályszövetség anyagi helyzete jó és stabil javasolta, hogy a regisztrációs díj mértéke 2016. évre változatlanul

5.000,- Ft/hajó/ maradjon. Az elnök figyelmeztette a tagságot, hogy a regisztrációs díj befizetése a Bajnokságon az indulás feltétele.

A jelenlévők közül a szavazásra jogosultak a javaslatot egyhangúan elfogadták.

5/2016 sz. határozat

A jelenlévők közül a szavazásra jogosultak a Sudár Regatta Osztályszövetség 2016. évi regisztrációs díját egyhangúan 5.000,- Ft/hajó összegben határozták meg.

2. napirendi pont: Visszatekintés 2015. évre, eredményeink

Pál Gaszton tartott beszámolót 2015. év történéseiről.

A Sudár Regattások eredményes és sikeres évet zártak, az osztály továbbra is aktív.  A fontosabb versenyeken a Sudár Regatták a hajók számát tekintve mindig a nagyhajós osztályok élcsoportjában végeztek.

Sudár Regatta osztály volt a 2. legnépesebb nagyhajós osztály a Bajnokságon és a Kékszalagon is.

Az OD versenyeken való részvételben a 9 OD osztály közül a Sudár Regatták voltak a 2. legaktívabbak.

2014 végén az Osztályszövetség pályázata a hajóosztály státuszra sikeres volt. Így 2015-ben a Sudár Regatták önálló osztályhajóként versenyezhettek.

Bajnokság

MVSZ rendezésében központi Bajnokságon vettünk részt. A Bajnokság helyszíne a Hajógyári kikötőből végül is a Szövetség kikötőjébe került. Emiatt voltak kisebb zavarok a szervezésben.  Pályánkat másik 3 hajóosztállyal együtt a Hajógyári Öbölbe írták ki. Sikerült meggyőzni a rendezőket, hogy 60 hajó túl sok egy pályán így végül a csopaki pályán versenyezhettünk a Reginákkal és az S 22-esekkel, összesen kb. negyvenen. Nagy hőség és gyenge szelek jellemezték a Bajnokságot. Versenyrendezőnk Beliczay Márton mindent megtett, hogy Bajnokságunk érvényes legyen. Végül is 5 futamot tudott rendezni, ebből egy rövidített volt. Volt érvénytelenített futam is. 15 Sudár Regatta küzdött a bajnoki címért, ennél nagyobb létszámmal csak a J 24-esek büszkélkedhettek.

Tisztán vitorláztunk, egyetlen óvás sem volt. A 15 hajó igen szoros küzdelmet vívott. Gyakran az első és az utolsó között a befutóban csak néhány perc különbség volt. Időntúli hajó egy futamban sem volt.

Végül is a Bajnokságot szoros küzdelemben, az utolsó futamban elért győzelmével a Pontilla nyerte Víg András kormányzásával. A legénység Osváth Márton és Demjén Péter volt.

Második helyen a Gömbös Loránd kormányozta Josephine végzett, míg a harmadik Kovács Zoltán és csapata lett a Kiskováccsal.

A Bajnokság első futamán némi vihart kavart, hogy a második hátszélszakaszban a kaput venni kellett. Ez a feltétel az „utolsó percben” került be a kiírásba és ebből adódott a félreértés.

Rendezőnk a feladatát jól oldotta meg, hiszen a nehéz körülmények ellenére érvényes Bajnokságon versenyezhettünk. Mind e mellett az irreálisan hosszú rajtvonalat és a mindig túlzott „lee” rajtot többen is kritizálták.

Az MVSZ a Bajnokságon a versenyzőknek vacsorát adott, ami azonban sajnos teljesen félresikerült; a jó hangulatú vacsorázás helyett órákig tartó sorban állásban volt részünk egy hamburgerért…

A Bajnokság után - körkérdésre - sokan osztották meg véleményüket honlapunkon vagy e-mailben a Bajnokságról. Volt, aki csak néhány mondatban, de például a Sentosa és a Kiskovács legénysége igen részletesen fejtette ki véleményét. Köszönet érte!

Abban mindenki véleménye megegyezett a csopaki „kikért” Bajnokságok jobbak voltak.

 

Kékszalag

26  Sudár indult a Kékszalagon és 22 fejezte be érvényesen a versenyt. A Kékszalag ismét nehéz verseny volt. Az elején a kánikula és a széltelenség, majd visszafelé a hosszú cirkálószakasz tette próbára a versenyzőket. Nagy csaták folytak a helyezésekért. Ennek legjobb példája: A Sudár Regatta osztály 11. helyéért a Banka és a Vigasz küzdött és végül a Banka ért be több mint 28 órai vitorlázás után csak 1 másodperccel előbb, mint a vetélytársa. Az élmezőny is szoros volt. Az első 3 Sudár 5 percen belül ért célba. Az Öreg (HUN 156) rajt-cél győzelmet aratott; minden bóját elsőként vett. Bár előnye szakaszról-szakaszra csökkent a második helyezett Kiskovács csak megszorongatni tudta, de utolérni már nem. A harmadik a Gé. lett.

Az összetett YS listán 5 Sudár volt az első 10 %-ban. Az abszolút befutóban 3 Sudár végzett az első harmadban.

OD versenyek

Tavaly nagyon aktívak voltak a Sudár Regatták ezen a versenysorozaton. Az indulók számát tekintve az évek óta tartó fejlődési trend tovább folytatódott. Mind a négy OD  versenyen hoztuk a kötelezőt. Kenesén és Földváron heten-heten, Csopakon 11-en míg Füreden nyolcan voltunk. Versenyenként átlag 8,25 hajó vett részt.

A 2015. évi OD összetett versenyt az Öreg nyerte a Pontilla és a Gé. előtt. Az összetett verseny eredményhirdetése 2016.4.23.-án lesz Kenesén. A díjazottakat elvárják!

Sudár Ranglista

Sudár Regatta Osztályszövetség saját (hajóra számolt és vándorkupával díjazott) ranglistáján 30 Sudár Regatta hajó szerzett pontot a 2015. évben.

A ranglistát az a hajó nyerte, mely a Bajnokságot leszámítva tavaly a legjobb volt.

A 2015. évi Sudár Regatta ranglista győztese az Öreg, kormányos Toronyi Bence.

A ranglista honlapunkon megtalálható.

A ranglista-számítást tavaly is Szörényi Gábor (Százszorszép) végezte; köszönet érte.

A ranglista versenyeken az alábbi részvétel volt:

Kenese OD              7

Évadnyitó                9

Pünkösdi Regatta   7

Kereked OD          11

Raiffeisen OD         7

Kékszalag              26

Füred Kupa OD     8

Bajnokság             15

Félszigetkerülő       9

Szüreti Regatta       7

 

A Beszédes emlékverseny, az Unitef Kupa és az EGIS Kupa a kevés induló hajó miatt nem volt értékelhető.

 

2015. évben az MVSZ is számol ranglistát és minősítést, de nem hajókra, hanem sportolókra. Tekintettel arra, hogy – az MVSZ tájékoztatása szerint – a sportorvosi engedélyek hitelessége tömegesen megkérdőjelezhető, a számítás manuálisan történik. Eredmény még nincs.

A ranglista versenyeket a Sudár Regatta Osztályszövetség az előirt határidőn belül az MVSZ-nek megadta. (Magyar Bajnokság, Kékszalag, Félszigetkerülő, Évadnyitó, Pünkösdi Regatta, Kereked OD és Raiffeisen OD Kupa)

 

Gazdasági helyzet

Az Osztályszövetség anyagi helyzet jó és stabil. A bevétel 2015-ben 21 hajó regisztrációs díjából 105.000,- Ft volt. Evvel szemben kiadás nem merült fel. Ez köszönhető annak, hogy Gerőly Tamás a honlapot 2015-ben is önzetlenül saját költségén üzemeltette.

Mivel 2014.12.31.-én az egyenleg 0,- Ft volt, így jelenleg az Osztályszövetség 105.000,- Ft szabadon felhasználható összeggel rendelkezik, mely az Osztályszövetség házi pénztárában található.

3. napirendi pont: Vándordíjak átadása

Ranglista

A Sudár Regatta Osztály 2015. évi ranglistáját nagy fölénnyel az Öreg (HUN 156) nyerte, kormányánál Toronyi Bencével.

Második lett a Kiskovács, míg a harmadik helyen a Gé. végzett.

A feliratozott vándorkupát Pál Gaszton adta át a győztesnek.

Különdíj

A Toronyi Bence által alapított igényes vándordíjat, melyet az adott évben a legjobban küzdő egység érdemel ki, a 2015. évben a Nagyon Sudár (HUN 178) nyerte, kormányánál Nagy Mártonnal.

A győztes halaszthatatlan más irányú elfoglaltsága miatt nem volt jelen, így az alapító a díjat később adja át.

4. napirendi pont: 2016. évi előzetes tájékoztató

Pál Gaszton tartott tájékoztatót a 2016. évi tervekről.

 

A Sudár Regatta Osztályszövetség a 2015.10.31.-i határidőig beadta pályázatát az MVSZ-hez önálló hajóosztály státuszra. Az MVSZ a pályázatot befogadta. A Sudár Regatták a pályázatban előírt feltételeket 2015-ben maradéktalanul teljesítették, így joggal remélheti az Osztályszövetség, hogy pályázata a 2016. évi önálló osztály státuszra sikeres lesz.

 

2015.10.28.-án MVSZ osztálykapitányi megbeszélést tartott. Sajnos erre adminisztrációs hiba miatt Osztályszövetségünk nem kapott meghívót - ezt kifogásoltuk. Brencsán Ábel elnézést kért és a hibát a címlistán javította. A versenyigazgató úr biztosította az Osztályszövetséget arról, hogy ez máskor nem fordul elő.

 

A konzultáción az időközben kézhez kapott ismertető, ill. az ott készült jegyzőkönyv alapján az alábbi témák merültek fel:

Az MVSZ szerint a sportorvosi engedélyek jelentős része nem hiteles. Ezért a ranglistát és minősítést manuálisan kell számolni. 2016-ban ez már nem fordulhat elő, mert megvalósul a Vihar rendszer és OSEI rendszerének összekapcsolása.

Az MVSZ szigorítani szeretné a nevezéseket mind az MVSZ versenyeken, mind a klubversenyeken. Dokumentumok utólagos bemutatására nem lesz lehetőség.

 

Az MVSZ kibővítette a Technikai Bizottságot 5 főre. Így várhatóan a YS rendszerben „rendrakás” kezdődik. Az MVSZ a YS rendszerben látja az előnyszámos versenyzés jövőjét. Az ORC rendszer a nagy felmérési és rendszeresen fizetendő éves költségek miatt csak szűk körben terjedt el. Az MVSZ szorgalmazza, hogy a versenyek során a hajók szúrópróbaszerű ellenőrzése rendszeres legyen. Az előirt felszerelést fogják ellenőrizni és továbbá azt, hogy a nevezettek adatai megegyeznek-e a hajón tartózkodók adataival. Hiányos felszerelés, ill. eltérés a személyek számában, vagy adataiban a versenyről való kizárást vonhatja maga után.

Az MVSZ a Kajak Kenu Szövetséggel együtt kikötőt építhet a füredi régi camping területén. 2 milliárd forint áll erre rendelkezésre. A kikötő építése 2016 őszén kezdődik, és 2017 tavaszára készül el. A 137 férőhely harmada szabadon marad, hogy az MVSZ versenyeken résztvevő hajók biztonságosan és kulturáltan kiköthessenek.

 

Az MVSZ bevezeti a pártoló tagságot, amivel elsősorban a Bahart versenyeken résztvevő nagyhajósokat kívánják megszólítani. Rövidesen megújul az MVSZ honlap.

2015.11.3.-án OD gyűlés volt. A Sudár Regatták dicséretet kaptak aktivitásukért.

Két club is jelentkezett, hogy szívesen rendezne OD versenyt. A keszthelyi helyszint a nagy távolság miatt az osztálykapitányok nem támogatták. Csopakon az EGIS szeretne egy szeptemberi, vagy októberi  OD versenyt rendezni. Az osztályok ezt támogatták. Idén ez a verseny még csak kísérleti jellegű lesz. Az összetett OD versenybe nem számít bele.

Az összetett eredménybe számító 4 OD verseny:

2016.4.23-24.  Kenese

2016.6.4-5.      Csopak

2016.6.25-26.  Földvár

2016.8.13-14.  Füred

Egységes kiírás lesz és 2 pálya valamennyi OD versenyen. A versenykiírás Dávid Juli jóvoltából már készül.

Versenyenként a maximális futamszám: 6

Összetett eredmény számítása a következők szerint történik:

1-9 futam       0 kieső

10-13 futam   1 kieső

14-17 futam   2 kieső

18-24 futam   3 kieső

Az osztálykapitányoknak a versenyt megelőző péntek éjfélig kell megadni az indulók végleges számát a rendezőnek.

Szóba került, hogy a fizetéssel egybekötött előnevezés olcsóbb legyen és a helyszíni nevezés pedig drágább.

Hajóosztályonként az elvárt minimális létszám 6 hajó, 6 hajó esetén a külön rajt garantált.

A Kékszalag verseny ebben az évben is kiemelt eseménye lesz a vitorlás társadalomnak.

Időpontja 2015.7.14-16, ismét csütörtöki rajttal.

5. napirendi pont: 2016. évi Bajnokság

A Sudarak többsége a tavalyi Bajnokság után a „kikért” Bajnokság mellett tette le a voksát. Ennek jegyében kezdődött meg a 2016. évi Bajnokság szervezése. A Kereked VK, mint már annyiszor, vállalta a Bajnokság megrendezését és a tervezett időpont bele is került az előzetes versenynaptárba. Az MVSZ az érvényben lévő Elnökségi Határozat szerint „kikért” Bajnokságot csak úgy engedélyez, ha az osztály az MVSZ központi Bajnokságának ideje alatt, az MVSZ rendezésében egy min. 2 napos ranglista versenyen vagy Flottabajnokságon vesz részt.

Ezt az osztály az amúgy is zsúfolt szeptember elején nem tudja vállalni.

Az Osztályszövetség ezért olyan megoldást keresett, amely mind az MVSZ előírásainak, mind a Sudarak igényeinek is megfelel. A főtitkár úrral folytatott megbeszélések értelmében a következő megoldás körvonalazódott:

A Sudár Regatta Osztály 2016.8.25-28. között az MVSZ által kiírt Magyar Bajnokságon vesz részt. Az MVSZ a Sudár Regatták Bajnokságának rendezésével a Kereked VK-t bízza meg. A pálya Csopakon lesz, két hajóosztállyal (Reginák és Sudár Regatták). Csopakon kihelyezett versenyiroda fog működni. Csopakon is lesznek parti jelzések és az eredmények is kifüggesztésre kerülnek.

A csopaki kikötő a verseny ideje alatt a Bajnokságban résztvevők számára ingyenesen használható.

A Sudár Regatta osztálynak az MVSZ által rendezett Nagyhajós Bajnokság II. forduló ideje alatt ranglista versenyen vagy Flottabajnokságon nem kell részt vennie.

Pál Gaszton szavazásra tette fel a következő kérdést: Az osztálygyűlés az MVSZ főtitkárával együtt kidolgozott megállapodás-tervezetet támogatja-e?

 

A jelenlévők közül a szavazásra jogosultak egyhangúan úgy döntöttek, hogy az MVSZ főtitkárával kidolgozott megállapodás-tervezetet támogatják.

6/2016 sz. határozat

A jelenlévők közül a szavazásra jogosultak egyhangúan úgy döntöttek, hogy az MVSZ főtitkárával kidolgozott megállapodás-tervezetet támogatják. A tervezet megállapodás értelmében a Sudár Regatta Osztály 2016.8.25-28. között az MVSZ által kiírt Magyar Bajnokságon vesz részt. A Sudár Regatta Osztály pályája Csopakon lesz a Reginákkal közösen a Kereked VK rendezésében, csopaki kihelyezett versenyirodával és ingyenes csopaki kikötési lehetőséggel. A Sudár Regatta Osztály a Nagyhajós Bajnokság II. forduló időpontjában ranglista versenyen, vagy Flottabajnokságon való részvétel alól mentesül.

Pál Gaszton felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy néhány szabály a tavalyi Bajnokság kiírásában a korábban megszokottakhoz képest megváltozott. Kérte a jelenlévőket, hogy a következő kérdésekben külön-külön szavazzanak:

1.)  9 vagy 10 futamra legyen-e a Bajnokság kiírva?

 

A jelenlévők közül a szavazásra jogosultak egyhangúan úgy döntöttek, hogy 10 futamra legyen a 2016. évi Magyar Bajnokság kiírva.

7/2016 sz. határozat

A jelenlévők közül a szavazásra jogosultak egyhangúan úgy döntöttek, hogy a 2016. évi Magyar Bajnokság 10 futamra legyen kiírva.

Pál Gaszton felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy 10 futam esetén az értékelés a következőképpen történik:

0-4    futam: nincs kieső

5-8    futam: 1 kieső

9-10  futam: 2 kieső

2. ) Lehet-e pályarövidítés?

A jelenlévők közül a szavazásra jogosultak egyhangúan úgy döntöttek, hogy a 2016. évi Magyar Bajnokságon a pályarövidítés megengedett.

8/2016 sz. határozat

A jelenlévők közül a szavazásra jogosultak egyhangúan úgy döntöttek, hogy a 2016. évi Magyar Bajnokságon a pályarövidítés megengedett.

3.) Hol lehet pályarövidítés?

A jelenlévők közül a szavazásra jogosultak egyhangúan úgy döntöttek, hogy rövidített pálya minimum teljes 2 cirkáló és 1 hátszélszakaszból álljon.

9/2016 sz. határozat

A jelenlévők közül a szavazásra jogosultak egyhangúan úgy döntöttek, hogy a rövidített pálya minimum teljes 2 cirkáló és 1 hátszélszakaszból álljon.

4.)  A második hátszélszakaszban, „up & down” pálya esetén, a hátszeles befutó előtt át kelljen-e haladni a kapun?

A jelenlévők közül a szavazásra jogosultak egyhangúan úgy döntöttek, hogy a kapun a 2016. évi Magyar Bajnokságon a hátszeles befutó előtt, a második hátszélszakaszban nem kell áthaladni.

10/2016 sz. határozat

A jelenlévők közül a szavazásra jogosultak egyhangúan úgy döntöttek, hogy a kapun a hátszeles befutó előtt, a második hátszélszakaszban nem kell áthaladni.

5.) A Magyar Bajnokságon naponta hány érvényes futam legyen rendezhető?

A jelenlévők közül a szavazásra jogosultak egyhangúan úgy döntöttek, hogy a Magyar Bajnokságon naponta 3 érvényes futam rendezhető.

11/2016 sz. határozat

A jelenlévők közül a szavazásra jogosultak egyhangúan úgy döntöttek, hogy a Magyar Bajnokságon naponta 3 érvényes futam rendezhető.

6.) Történjen-e limitidő mérés? (első cirkáló max. 35 perc, futam max.120 perc)

A jelenlévők közül a szavazásra jogosultak egyhangúan úgy döntöttek, hogy mivel a pályarövidítés eszközével élhet a versenyrendező a limitidő mérésére nincs szükség.

 

12/2016 sz. határozat

A jelenlévők közül a szavazásra jogosultak egyhangúan úgy döntöttek, hogy mivel a pályarövidítés eszközével élhet a versenyrendező a limitidő mérésére nincs szükség.

7.) Utolsó lehetséges rajtidőpont 2016.8.28.-án?

A jelenlévők közül a szavazásra jogosultak egyhangúan úgy döntöttek, hogy 2016.8.28.-án az utolsó rajtidőpont nem lehet később, mint 14 óra.

13/2016 sz. határozat

A jelenlévők közül a szavazásra jogosultak egyhangúan úgy döntöttek, hogy 2016.8.28.-án az utolsó rajtidőpont nem lehet később, mint 14 óra.

A Bajnokság ideje alatt Sudár vacsorát szervezünk. Ennek részleteiről a későbbiekben a honlapon lesznek információk.

6. napirendi pont: 2016. évi OD versenyek

Négy OD verseny lesz idén 9 OD osztállyal.  Nincs kihagyható verseny, valamennyin képviselni kell magunkat. Könnyítés, hogy 7 hajó helyett 6 hajó az elvárt létszám.

A versenyek: 2016.4.23-24; Kenese, 6.4-5. Csopak, 6.25-26; Földvár és 8.13-14; Füred.

Az OD versenyekre a gyűlés alatt a következő jelentkezések történtek:

Kenese: Főszél, Százszorszép, Gé., Köszönjük Emese, Nagyon Sudár (telefonon), Öreg (?)

Csopak: Főszél, Százszorszép, Gé., Joystick,  Öreg, Rotary

Földvár: Százszorszép, Gé., Öreg, Vigasz, Banka, Köszönjük Emese, Pontilla

Füred: Százszorszép, Gé., Rotary, Öreg, Joystick, Pontilla

A jelentkezőkre számít az OD Flotta és a mindenkori Rendező!!!

Ne felejtsük el, hogy ez az a versenysorozat, ahol nem csak a vitorlázás és a versenyzés szépségért, hanem egy kicsit az osztályunkért is vitorlázunk!!!

7. 2016. évi ranglista versenyek

Az MVSZ 2016-ban is számol ranglistát és minősítést. Ez a számítás nem hajókra, hanem sportolókra készül.  Az MVSZ-nek február 28- ig kell megadnunk a Bajnokságon kívül 4-6, az osztály által kiválasztott ranglista versenyt.

A levezető elnök ranglista versenynek a Bajnokságon kívül a Kékszalagot, az Évadnyitót, a Félszigetkerülőt, a Fehér Szalagot, a Pünkösdi Regattát és Kereked OD Kupát javasolta.

 

A jelenlévők közül a szavazásra jogosultak egyhangúan elfogadták a javaslatot, miszerint 2016.-ban az MVSZ a Sudár Regatta ranglistát és minősítést a Magyar Bajnokság, a Kékszalag, az Évadnyitó, a Félszigetkerülő, a Fehér Szalag, a Pünkösdi Regatta és a Kereked OD Kupa eredményeiből számolja.

14/2016 sz. határozat

A jelenlévők közül a szavazásra jogosultak egyhangúan úgy döntöttek, hogy 2016-ban az MVSZ a Sudár Regatta ranglistát és minősítést a Magyar Bajnokság, a Kékszalag, az Évadnyitó, a Félszigetkerülő, a Fehér Szalag, a Pünkösdi Regatta és a Kereked OD Kupa eredményeiből számolja.

Pál Gaszton javasolta, hogy a Sudár Regatta Osztály hagyományos ranglista versenyei közé az osztály vegye vissza a Fehér Szalagot (2015.-ben időponttorlódás miatt maradt ki) és a nagy múltú Mihalkovics Kupát, ugyanakkor javasolta, hogy az évek óta egyre népszerűtlenebb Unitef Kupát vegye ki a ranglista versenyek közül. A ranglistaszámítás nem változik. (A 7 legjobb eredmény számít, a Bajnokság szorzója 1,4, az OD versenyek szorzója 1,3, a többi verseny szorzója beleértve az OD összetett eredményt 1,0.)

 

A jelenlévők közül a szavazásra jogosultak a javaslatot egyhangúlag elfogadták a Sudár Regatta Osztály hagyományos ranglistájában a következők versenyek kerülnek értékelésre:

Tavaszi Regatta OD I., Évadnyitó, Pünkösdi Regatta, Mihalkovics Kupa, Kereked Kupa OD II., EGIS Kupa, Raiffeisen Kupa OD III., Fehér Szalag, Kékszalag, Füred Kupa OD IV., Beszédes Emlékverseny, Bajnokság, Félszigetkerülő és Szüreti Regatta. (Ezek mellett beszámításra kerül még az OD összetett eredmény.)

A ranglista számítás feltételei nem változnak.

A 7 legjobb eredmény számit, szorzók: Bajnokság 1,4, a négy OD verseny 1,3

a többi verseny beleértve az OD összetettet is 1,0.

15/2016 sz. határozat

A jelenlévők közül a szavazásra jogosultak egyhangúlag úgy döntöttek, hogy a Sudár Regatta Osztály hagyományos ranglistájában a következők versenyek kerüljenek értékelésre:

Tavaszi Regatta OD I., Évadnyitó, Pünkösdi Regatta, Mihalkovics Kupa, Kereked Kupa OD II., EGIS Kupa, Raiffeisen Kupa OD III., Fehér Szalag, Kékszalag, Füred Kupa OD IV., Beszédes Emlékverseny, Bajnokság, Félszigetkerülő és Szüreti Regatta. (Ezek mellett beszámításra kerül még az OD összetett eredmény.)

A ranglista számítás feltételei nem változnak.

8. napirendi pont: Egyebek


2016.4.30.-án délután Füreden hajók összemérési lehetőségét tervezzük. Erről részletes információ majd a honlapon olvasható. Minden Sudarast örömmel várunk!

A hivatalos gyűlés jegyzőkönyve lezárva 2016.1.13. 19 óra 30 perckor.

A gyűlés után Fluck Bence tartott rendkívül érdekes előadást.

Köszönjük!!!

………………………………                                              ……………………………

Levezető elnök                                                                 Jegyzőkönyv vezető

……………………………….                                               ……………………………

 

Jegyzőkönyv hitelesítő                                                           Jegyzőkönyv hitelesítő